Všechna zařízení Crystal Blue jsou certifikována pro evropský trh a splňují všechny legislativní požadavky pro užití v rozvodech pitné vody.  

CE 20

Certifikát CE označuje výrobky splňující všechny podstatné požadavky příslušné legislativy Evropské unie. Zařízení jsou schválena pro úpravu vody uvnitř budov..   

UNE 149101

Certifikát UNE 149101 označuje zařízení splňující technické požadavky na úpravu pitné vody v interiérech budov.