S vodním kamenem se určitě setkal každý z vás. Tato setkání bývají málokdy šťastná a určitě jste byli mnohokrát svědky toho, co vodní kámen může napáchat. Díky vířivé technologii, na které je postaven princip fungování zařízení CRYSTAL BLUE, si umíme s vodním kamenem velice slušně poradit. 

Vodní kámen tvoří převážně uhličitan vápenatý (CaCO3) a ten je hlavní příčinou nánosů vápníku. Přechodem přes zařízení Crystal Blue, dojde k přeskládání jeho molekul a změnu z kalcitu (hexagonální krystalová soustava) na aragonit (ortorombická krystalová soustava).


Aragonit se díky své vnitřní stavbě chová jako prášek, netvoří typické krusty vodního kamene, neulpívá a vymývá se. A pokud se někde usadí, tak lze jednoduše setřít hadříkem nebo prstem.

A to vše se děje nechemickým způsobem, bez filtrů nebo magnetů.