Vířivá  technologie mění vodu 

 

Vodu z horských pramenů považujeme za nejčistší a nejlepší vodu. Proč? Protože je v neustálém pohybu – proudí a víří. Nestojí jako voda v potrubí, která teče z našich kohoutků. Má jinou molekulární strukturu, podobnou vodě v živém organismu. A to je důvod, proč jsou tyto vody tak odlišné.


    
Struktura určuje vlastnosti materiálu


 

Příklad: čistý uhlík může být jak tuha, tak diamant. Identické složení, ale diametrálně odlišné vlastnosti. Je to struktura, co určuje jejich vlastnosti.

  

I běžnou vodu ale můžete proměnit.   

 

Průtokové zařízení Crystal Blue využívá důmyslnou vířivou technologii inspirovanou chováním vody v přírodě, která prostřednictvím samo-organizace obnovuje původní schopnost vody podporovat život. Jednotky fungují čistě na přírodních fyzikálních principech. Nepotřebují žádné chemikálie, vyměnitelné díly ani napájení.
Vnitřní část zařízení je konstruována z kombinace různě vodivých materiálů a proměňuje jednotku v mokrý galvanický článek, který vytváří v protékající vodě elektromagnetický náboj. Nabitá voda se stává biologicky aktivní, stejně jako čerstvá pramenitá voda. Průtokem se generuje množství volných elektronů. To znamená, že když se, například, chlor setká s těmito volnými elektrony, je jimi "nasycen" a neutralizován přeměnou na nereaktivní formu a navíc snadno vyprchá. Voda se tím stává pro dlouhodobou konzumaci bezpečnější.

Voda protéká symetricky uspořádanou strukturou z čistého křišťálu za vzniku intenzivního turbulentně-vířivého pohybu. Tento pohyb odstraňuje otisk molekulárních struktur případných toxických látek. Voda je tak připravena přijmout nové vibrační vzorce a získat nové účinky a vlastnosti. Po průchodu jednotkou se voda stává koherentní a revitalizovanou.

Vířením dochází i k rozmělnění velkých molekulárních klastrů na jednotlivé menší soubory molekul, které se daleko lépe vstřebají do buněk a tím zlepšují hydrataci a celkový metabolismus.

Každodenním pitím takto upravené vody můžeme pozitivně ovlivnit své zdraví. Kromě benefitů spojených s vaším životním stylem přináší i mnohé jiné – především v podobě významné úspory peněz. Výhod strukturované vody je ještě mnohem více. O všech benefitech si přečtete zde.